De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR). 

AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming en GDPR = General Data Protection Regulation 

Doelen beide op de zelfde wet.

Deze wet vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens en stelt strengere eisen aan de manier waarop persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Om te voldoen aan deze wetgeving hebben wij een nieuwe Privacy verklaring opgesteld en onze geregistreerde klanten hebben de mogelijkheid om deze rechtten uit te oefenen.